Różaniec procesyjny

      Brak komentarzy do Różaniec procesyjny

O wartości modlitwy różańcowej mówi jego historia, ukazująca dynamiczny rozwój i upowszechnianie tej formy – techniki modlitwy w wielu środowiskach: zakonach, bractwach różańcowych, wspólnotach parafialnych, religijnych grupach i wspólnotach formacyjnych, osobistym życiu wiernych oraz w różny sposób: przez nauczanie Kościoła, Żywy Różaniec, czasopisma religijne. W objawieniach maryjnych jest wiele treści mówiących o modlitwie – głównie różańcowej. Stąd zainteresowanie: Jaką wartość ma różaniec? Czym jest dla człowieka?

Różaniec jest dobrze znaną i powszechną praktyką modlitewną. Korzeniami sięga już III wieku, kiedy to mnisi ułatwiali sobie modlitwę kontemplacyjną przez zawiązywanie węzełków lub odrzucanie kamyczków, odliczających kolejno wypowiadane formuły modlitewne. W VII wieku znana była pierwsza forma modlitwy Zdrowaś Maryjo ostatecznie ukształtowana w wiekach późniejszych. Prawdopodobnie pierwotnie powtarzano Ojcze nasz. W XI wieku zestawiano trzy modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga, Zdrowaś Maryjo. Do modlitwy maryjnej dołączono także wezwanie imienia Jezus oraz wprowadzono rozważania wydarzeń związanych z Wcieleniem Syna Bożego, Jego męką, zmartwychwstaniem oraz z końcem życia ziemskiego Matki Bożej.

Coraz częściej parafie modlą się także korzystając z różańca procesyjnego lub wybierają go jako element wystroju świątyni w październiku – miesiącu poświęconemu Maryi i modlitwie różańcowej.

Dodaj komentarz