Kapłani opiekunami naczyń liturgicznych

      Możliwość komentowania Kapłani opiekunami naczyń liturgicznych została wyłączona

Naczynia liturgiczne https://www.meritohurt.pl/artykuly-liturgiczne/naczynia-liturgiczne.html widziane przez zgromadzonych w kościele nie zawsze opiewały wyróżniającym się bogactwem i złotem. Historia tych przedmiotów, które tworzą przestrzeń kościoła do sprawowania eucharystii wywodzi się z naczyń codziennego użytku, które były wykorzystywane także podczas obrzędów kościelnych. Z czasem, aby podkreślić ważność detali, wprowadzono ich odzwierciedlania w postaci zdobnych akcesoriów, które winno się otaczać szczególną pielęgnacją i czcią. 

Naczynia liturgiczne jako świadectwo tajemnicy wiary 

Przyczyną wykorzystywania naczyń wykonanych z szlachetnych i trwałych materiałów jest uznanie ich za przedmioty służące użytkowi sakralnemu, ale także odznaczających się tajemnicą wiary. Dlatego też powinny być one poświęcone oraz z godnością i szacunkiem przechowywane, szczególnie te, w których ofiaruje się, konsekruje i przechowuje chleb i wino.

Kościelne detale, które mają znaczenie 

Kapłani kościelni, ale i ministranci, sprawujący służbę przy naczyniach liturgicznych powinni znać ich symbolikę i otaczać należytym szacunkiem w codziennych obrzędach mszalnych, wiedząc jak ważną funkcję i przeznaczenie te pełnią w życiu kościoła. Wiadomym jest, że elementami niezbędnymi do prowadzenia eucharystii są chleb, wino i woda, jednak celebracja obrzędów związanych z tymi symbolami byłaby niemożliwa gdyby nie służebność naczyń liturgicznych, które pośredniczą w odbywaniu ważnych wydarzeń podczas mszy.